De problematische ideologie van John Harvey Kellogg

John Harvey Kellogg, het meest bekend als de uitvinder van cornflakes, was een invloedrijke figuur in het Amerika van de late 19e en vroege 20e eeuw, wiens ideeën over gezondheid en diëtetiek diepe sporen hebben nagelaten. Echter, onder de oppervlakte van zijn promotie voor gezonde voeding en leefstijl, bevonden zich enkele zeer problematische ideologische overtuigingen.

Kellogg was een fervent voorstander van de zogenaamde ‘biologische levensstijl’, wat in zijn tijd onder meer inhield dat hij strijd voerde tegen alcohol, tabak, vlees, en geraffineerde suikers. Deze strijd was ingegeven door zijn geloof in een zuiver en gezond lichaam, maar sloot ook aan bij zijn diepgewortelde religieuze overtuigingen als lid van de Zevendedagsadventisten.

Een van de meest controversiële aspecten van Kellogg’s ideologie was zijn sterke steun voor eugenetica, een beweging die de verbetering van menselijke populaties bevorderde door middel van gecontroleerde voortplanting. Kellogg geloofde dat de menselijke genenpoel kon en moest worden gezuiverd van ongewenste eigenschappen, wat in de praktijk vaak neerkwam op gedwongen sterilisaties en rassensegregatie. Deze ideeën waren niet alleen inherent discriminerend, maar ook wetenschappelijk ongegrond en ethisch verwerpelijk.

Verder was Kellogg een fervent tegenstander van seksuele activiteit. Hij beschouwde seks als schadelijk voor de fysieke en geestelijke gezondheid en promootte strikte onthouding, zelfs binnen het huwelijk, behalve voor de strikte doeleinden van voortplanting. Zijn extreme opvattingen strekten zich zelfs uit tot de promotie van besnijdenis en andere fysieke ingrepen om masturbatie tegen te gaan, praktijken die tegenwoordig worden gezien als schadelijk en onethisch.

Hoewel John Harvey Kellogg ongetwijfeld bijdroeg aan sommige positieve veranderingen in voedingsgewoonten, is het van cruciaal belang om zijn volledige nalatenschap in ogenschouw te nemen. De duistere zijden van zijn ideologie, vooral zijn steun voor eugenetica en zijn opvattingen over seksualiteit en reproductieve rechten, dienen als een waarschuwing voor de gevaren van het vermengen van wetenschap met morele en ideologische extremen.