Het unionistische en protestantse Guinness in katholiek Ierland

Guinness, een van ’s werelds meest iconische brouwerijen, heeft een diepgaande relatie met Ierland die verder gaat dan alleen het brouwen van bier. Opgericht in 1759 door Arthur Guinness in Dublin, Ierland, heeft het bedrijf een rijke en tevens problematische geschiedenis die verweven is met politieke en religieuze spanningen in het land.

Van oudsher wordt Guinness geassocieerd met het unionisme en het protestantisme in Ierland. Als een van de grootste werkgevers in Dublin tijdens de 19e en 20e eeuw, vertegenwoordigde Guinness een bolwerk van protestantse invloed in een grotendeels katholiek land. Het bedrijf was diep geworteld in de protestantse gemeenschap van Ierland, en veel van zijn werknemers behoorden tot deze religieuze en politieke groeperingen.

In een katholiek Ierland, waar de verhoudingen tussen de katholieke meerderheid en de protestantse minderheid vaak gespannen waren, stond Guinness symbool voor de economische macht en invloed van de protestantse elite. Het bedrijf werd beschouwd als een bastion van de unionistische zaak, die streefde naar het behoud van de banden tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Hoewel Guinness zelf geen expliciet politiek standpunt innam, werd het vaak gezien als een symbool van de politieke en economische dominantie van de protestantse gemeenschap in Ierland. Het bedrijf speelde een rol in het handhaven van de status quo en het behoud van de bestaande machtsstructuren tijdens perioden van politieke onrust en sociale verandering.

Niettemin heeft Guinness zich door de jaren heen ontwikkeld tot een wereldwijd bekend merk dat een diverse en inclusieve klantenkring bedient. In de moderne tijd heeft het bedrijf zich gedistantieerd van politieke associaties en heeft het zich gericht op het bevorderen van sociale verantwoordelijkheid en diversiteit.

Hoewel de geschiedenis van Guinness nauw verbonden is met het unionisme en het protestantisme in een katholiek Ierland, heeft het merk zich ontwikkeld tot een symbool van Ierse identiteit en trots dat de grenzen van religie en politiek overstijgt.

Verder lezen, luisteren en kijken:

  • Mansfield, God en Guinness: het bier dat de wereld heeft veranderd, 2010.
  • The Blindboy Podcast, Appointive Plane, 3-2–2021.
  • Gastropod, The Smooth Guinness episode, 17-3-2021
  • VPRO/BBC, Once upon a time in Northern Ierland, 2023.