Melk als symbool voor witte suprematie

Melk, lang beschouwd als een symbool van goede voeding en gezondheid, is de laatste jaren onderwerp geworden van discussie en debat vanwege de associaties met witte suprematie. Hoewel melk op zichzelf een alledaags voedingsmiddel is, is het gebruik ervan als symbool diep verweven met culturele en historische contexten.

Deze associatie heeft verschillende wortels. Ten eerste is het idee van melk als een product van de witte landbouwcultuur, geïdealiseerd als een teken van zuiverheid en beschaafdheid. Dit leidt tot een culturele symboliek waarin melk synoniem staat voor de superioriteit van de witte beschaving.

Ten tweede heeft de geschiedenis van zuivelconsumptie een sterke band met Europese culturen, waar het vermogen om melk te verteren een genetisch voordeel was. Dit heeft geleid tot het concept van ‘lactose tolerantie’ als een impliciete marker van witte identiteit, terwijl lactose-intolerantie vaak wordt geassocieerd met mensen van kleur. 

Melk is historisch gezien een symbool geweest van zuiverheid en kracht, vaak geassocieerd met gezondheid en vitaliteit. Deze symboliek heeft echter ook een duistere kant, omdat het de vermeende superioriteit van witheid versterkt. Het benadrukt het idee dat lactose-intolerantie, vooral onder niet-witte mensen, als ‘abnormaal’ wordt beschouwd, terwijl het vermogen om lactase te produceren in het lichaam om melk (lactose) te verteren bij 80% van de wereldbevolking verdwijnt na een aantal jaren na de geboorte. Lactose-intolerant is de norm, dus kan er beter gesproken worden over ‘lactose-normaal’ bij het overgrote deel van de mensheid.

Het kritisch onderzoeken van deze symboliek is essentieel voor het begrijpen en aanpakken van diepgewortelde raciale vooroordelen in de samenleving. Het legt bloot hoe alledaagse consumptiepatronen en symbolen kunnen worden gebruikt om raciale hiërarchie te versterken en marginalisering in stand te houden.

Het is belangrijk op te merken dat de kritiek op melk als symbool van witte suprematie niet inhoudt dat melk op zichzelf intrinsiek slecht is, maar eerder dat de manier waarop het wordt gebruikt en geïnterpreteerd binnen specifieke culturele en sociale contexten kan bijdragen aan het in stand houden van structurele ongelijkheden. Het streven naar een meer inclusieve samenleving vereist daarom een kritische reflectie op deze symbolen en praktijken.

 

Verder lezen, kijken en luisteren:

  • Kurlansky, Melk: een 10.000 jarige haat-liefdeverhouding, 2019.
  • Mendelson, Spoiled: the myth of milk as superfood, 2023.
  • Valence, Milk: Local and a Global History, 2011.
  • Velten, Milk: A Global History, 2010.
  • Point of Origin, Spoiled Milk, 21-10-2020. (podcast)
  • Taste of the Past, The Embattled History of Milk, 26-7-2018 (podcast)
  • Een podcast over voeding, Broodje Jaap, Melk: het creëren van een behoefte, 24-2-2024.