Dracula’s ‘sterke’ verhaal: ’tapping the admiral’

Kijkend naar de Netflix serie Dracula (2020), komt de graaf onderweg naar Engeland met een fabuleus verhaal op de proppen. Hij vertelt over de Britse admiraal en oorlogsheld Horatio Nelson (1758-1805) die tijdens de beroemde gewonnen zeeslag bij het Spaanse Trafalgar (21 oktober 1805) gedood wordt door een Franse scherpschutter. Om het lichaam van de succesvolle admiraal te conserveren tijdens de terugreis naar Groot-Brittannië, werd deze in een vat met rum of brandy (brandewijn) geplaatst. Bij terugkeer in Engeland wordt het vat geopend en blijkt alle vloeibare inhoud te zijn verdwenen. 

De legende schrijft voor, dat na een iets grondiger onderzoek bleek, dat matrozen een gaatje in het vat hadden geboord om zo zich te goed te doen aan het conserveringselixer waarin hun overleden held lag te weken – het drankrantsoen moet karig geweest zijn. 

De details van dit verhaal worden betwist. De meeste historici claimen dat het ironisch genoeg om Franse brandewijn ging, in tegenstelling tot rum, dat de Ierse arts William Beatty vanwege de slechtere antibacteriële werking minder geschikt achtte. Hij mengde kamfer en mirre door het vat met brandy en plaatste Nelson hierin. 

De alcohol in de brandy was niet instaat om de ontbinding volledig stop te zetten, want na twee weken op de terugreis werd een bemanningslid opgeschrikt door een luide knal. Het deksel van het vat was de lucht in gevlogen door de druk van de ontstane ontbindingsgassen. De matroos zou misschien even hebben gedacht dat de admiraal zwaar onder invloed ontwaakt was uit zijn gedistilleerde graf.

Ondanks dat Nelson bij terugkomst in Engeland naar alle waarschijnlijkheid ‘gewoon’ lag te dobberen in het Franse druivendistillaat is het vermakelijk dat een onderscheiden held, die prijkt op een vijftig meter hoge pilaar op het Trafalgarplein in Londen na zijn dood geassocieerd wordt met een in Engeland populaire dranksoort met de bijnaam Nelson’s bloed. En nog toepasselijker is de benaming tapping the admiral voor het in zeilkringen bekende fenomeen waarbij drank door middel van een rietje uit een vat wordt gedronken.